Description: Brno
Age: 65
Location: Czech Republic
Hometown: Brno
Keywords: media, art, electronic, art
About: Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemí pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a stálá expozice několika vybraných děl. Prostory slouží k pořádání akcí, které rozvíjí novou tvorbu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových - průkopníků elektronického umění světového formátu s osobními vazbami k Brnu.
Location: Poland
Hometown: Suwałki
Keywords: music, techno, house, dj, art
Location: Czechia
Hometown: Prague