Profile

Full Name:
Vasulka Kitchen
Gender:
Other
Homepage:
https://vasulkakitchen.org/
Hometown:
Brno
Tags:
media art electronic art
About:
Vašulka Kitchen Brno (VKB) je zázemí pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej archiv věnovaný Woodymu a Steině Vašulkových a stálá expozice několika vybraných děl. Prostory slouží k pořádání akcí, které rozvíjí novou tvorbu a připomínají umělecký a filozofický odkaz Vašulkových - průkopníků elektronického umění světového formátu s osobními vazbami k Brnu.
Contact information and Social Networks:
Vašulka Kitchen Brno - Centrum umění nových médií
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2a
602 00 Brno


Markéta Mazalová
info@vasulkakitchen.org
+420 737 165 491
facebook: facebook.com/vasulkakitchenbrno
instagram: instagram.com/vasulkakitchenbrno/
twitter: twitter.com/VasulkaB